Sâmbătă, 6. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 09 DECEMBRIE 2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel.:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax.: 0267-351781
Judeţul Covasna                                E-Mail: primar@sepsi.ro


NR. 50.056/03.12.2009

INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 09 DECEMBRIE 2009, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a trei locaţii domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, destinate pentru activităţi complementare celor două patinoare artificiale din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 251/2009 pentru aprobarea proiectului “Servicii administrative de gestiune şi informaţie electronică comunitară (SAGIEC) la nivelul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al concursului proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul pentru încredinţarea managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01 decembrie 2009.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Zonă servicii str. Energiei nr. 64/A”.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Locuinţe str. Energiei” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Locuinţe str. Dózsa György nr. 36” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr. 15/2003, republicată.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, obiectivului de investiţii „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Asociaţiile de proprietari Ady Endre, Viitorului, Înfrăţirii, Pescăruşul”.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru documentaţia de avizare a lucrărilor de investiţii „Modernizare zona str. Castanilor”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru documentaţia de avizare a lucrărilor de investiţii „Modernizare str. Primăverii”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru documentaţia de avizare a lucrărilor de investiţii „Modernizare trotuar pe str. Stadionului, pe tronsonul str. Vasile Goldiş şi str. Spitalului”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru documentaţia de avizare a lucrărilor de investiţii „Modernizare trotuar pe str. Nicolae Iorga, pe tronsonul de la B-dul Gen. Grigore Bălan şi str. Császár Bálint”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru documentaţia de avizare a lucrărilor de investiţii „Modernizare trotuar pe str.1 Decembrie 1918, pe tronsonul de la B-dul Gen. Grigore Bălan şi str. Podului peste Olt”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru documentaţia de avizare a lucrărilor de investiţii „Modernizare trotuar pe B-dul Gen. Grigore Bălan şi str. Gál Sándor”, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

16. – DIVERSE       PRIMAR
       Antal Árpád - András
      

<< înapoiAfişare pagină: 1860    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină