Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 NOIEMBRIE 2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro


Nr. 47.832/18.11.2009

INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 noiembrie 2009, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.
 
5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume Asociaţiei Răniţilor şi Urmaşii Eroilor Martiri în Revoluţia din decembrie 1989.
Prezintă : Antal Árpád - András primar

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de locaţiune nr. 333/2005 încheiat cu S.C. IRIS Farmacie Comerţ Servicii S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád - András primar

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea dreptului de administrare asupra unui imobil, domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe de la Consiliul de administraţie al Grupului Şcolar Agricol şi Industrie Alimentară „Gámán János” Sfântu Gheorghe, la Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului chiriei pentru locuinţele din Centrele sociale din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr. 15/2003, republicată.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Construire spaţii pentru comercializarea plantelor şi prestări servicii în domeniul grădinăritului”, Parohia Reformată Chilieni.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea din funcţie a viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Bálint Iosif.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţul Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna pentru aplicarea la Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” prin participare la proiectul „Dezvoltarea serviciilor publice în judeţul Covasna”.
Prezintă : Sztakics Éva – Judit, viceprimar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţul Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna pentru aplicarea la Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” prin participarea la proiectul „Multilingvism şi performanţă în administraţia publică locală din judeţul Covasna”.
Prezintă : Sztakics Éva – Judit, viceprimar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 113/2009 privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru animale “NEZ PERCE”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

22. - Diverse


PRIMAR
Antal Árpád - András

<< înapoiAfişare pagină: 1345    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină