Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 OCTOMBRIE 2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro

Nr. 43.350/22.09.2009
INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 octombrie 2009, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Parc Industrial Mixt, Câmpul Frumos”.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Zonă servicii str. Energiei nr. 64/A”.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unor terenuri pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2009.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de cultură municipală Sfântu Gheorghe, pe anul 2009.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea redevenţei pentru locurile de veci şi a tarifelor aferente serviciilor prestate în cadrul cimitirului comun.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reducerea chiriei la blocurile de locuinţe construite pe baza Legii nr. 152/1998 pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului S.C. Multi – Trans S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2009.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea unor hotărâri având ca obiect serviciul public de transport local de călători, deservit de S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui imobil situat pe str. Kós Károly nr. 19/A în favoarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aplicarea la Programul Operaţional Sectorial, Creşterea competitivităţii economice, Axa prioritară IV., domeniul major de intervenţii IV.2.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind circulaţia pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe a vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor propulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 referitoare la instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul Municipiul Sfântu Gheorghe, republicat.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 137/2008, privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

18. - Diverse
    

     PRIMAR
       Antal Árpád - András
       
<< înapoiAfişare pagină: 2035    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină