Joi, 28. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 OCTOMBRIE 2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel.:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax.: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro


NR. 41.325/09.10.2009

INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 16 OCTOMBRIE 2009, orele 13,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui imobil, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Cartierul Câmpul Frumos, în favoarea Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unor sectoare de drumuri, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., a activităţilor de interes naţional.
Prezintă : Antal Árpád – András primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui protocol de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna.
Prezintă : Sztakics Éva – Judit viceprimar.

4. - Diverse


     PRIMAR
       Antal Árpád - András
      
<< înapoiAfişare pagină: 1487    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină