Miercuri, 23. octombrie 2019
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 14 OCTOMBRIE 2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel.:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax.: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro

NR. 41.138/08.10.2009

INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invităm a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 14 OCTOMBRIE 2009, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea unei comisii speciale pentru examinarea şi verificarea modului de respectare a procedurilor de achiziţii publice având ca obiect lucrări de reabilitare în centrul municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2009.
Prezintă : Kovács István, consilier.

2. - Diverse

                                                                                                CONSILIER:
Bereczki Kinga
Ferencz Csaba
Gazda Zoltán
                                                                                  Takó Imre
                                                                             Kovács István
                                                                                Nemes Tibor
                                                                Fazakas Mihály




<< înapoi



Afişare pagină: 1390    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină