Sâmbătă, 6. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 SEPTEMBRIE 2009
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro


NR. 38.033/21.09.2009
INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 30 septembrie 2009, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 
1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului unui consilier.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de cultură municipală, pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Poliţie Comunitară, pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară, pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului S.C. MULTI-TRANS S.A. pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.


7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului S.C. Urban - Locato S.R.L.,pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 87/2009 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, pe anul 2009.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, al Organigramei, precum şi al Statului de funcţii al Teatrului “Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva – Judit, viceprimar

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaţii din partea numiţilor Szarvadi – Téglás Loránd şi Szarvadi – Téglás Zsuzsanna, Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea administrării unui spaţiu domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, către Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit “Gulliver”.
Prezintă : Sztakics Éva – Judit, viceprimar

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asprobarea listei cu beneficiarii O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuiţele retrocedate foştilor proprietari.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor construcţii reprezentând trepte de intrare în unităţile comerciale.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unui contract de locaţiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. HOMA S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 13/2004 referitoare la aprobarea închirierii directe prin contractare către S.C. Romtelecom S.A. a unor terenuri ocupate de cabine telefonice.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice obiectivului de investiţii „Construire case mortuare la Chilieni şi Coşeni, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rezilierea contractului de concesiune nr. 6872/2007 şi achiziţionarea „Grotei Saline” proprietatea S.C. Hentil S.R.L., amenajată în incinta Bazei de Înot şi Recreere din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva – Judit, viceprimar.

21. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în spatele Stadionului Municipal.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

22. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind analizarea aspectelor de natură urbanistică în zona Kolcza-tag din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

23. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Planului Urbanistic Zonal – Ansamblu de locuinţe Borvíz II.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

24. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe Str. Energiei” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

25. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinţe Str. Dozsa György nr.36”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal str. Borvíz.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal str. Ţigaretei.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezmembrarea unui teren situat pe str. Bolyai János nr. 14.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor”.
Prezintă : Sztakics Éva – Judit viceprimar.

30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor”.
Prezintă : Sztakics Éva – Judit viceprimar.

31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea unei comisii în vederea analizării Strategiei de dezvoltare a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.
   
32. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

33. - Diverse
       


     PRIMAR
       Antal Árpád - András
    


<< înapoiAfişare pagină: 2280    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină