Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 07 SEPTEMBRIE 2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro

Nr. 35361/02.09.2009


INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 07 SEPTEMBRIE 2009, orele 1400, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului unui consilier.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.
   
3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Genarală a Acţionarilor la S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.
   
5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea listei de investiţii anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al S.C. TEGA S.A.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat pe str. Constructorilor nr. 2, aferent construcţiilor proprietatea S.C. BON SWEET BON S.R.L., Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului A din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect
Prezintă : Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate la repartizarea locuinţelor din centrele sociale.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂREmodificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi a unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.
  
12. - Diverse
            

                        
                                                                                                     PENTRU PRIMAR
                                                                                                        VICEPRIMAR
                                                                                                    Sztakics Éva-Judit
                                                                                                   


<< înapoiAfişare pagină: 1992    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină