Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 AUGUST 2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro

NR. 32275 /06.08.2009
INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 10 AUGUST 2009, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a unui teren, situat pe str. Borviz fn. în vederea construirii de locuinţe pentru tineri.
Prezintă : Antal Árpád - András, primar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii privind proiectul „Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului „A” din complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judt, viceprimar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor technico – economici a Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţie - Locuinţe de serviciu din str. Ţigaretei.
Prezintă : Antal Árpád - András, primar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii Bucureşti a unui teren situat pe str. Vânătorilor fn. în vederea construirii unui bazin de înot.
Prezintă : Antal Árpád - András, primar.

5. DIVERSE.

     PRIMAR
       Antal Árpád - András
       



<< înapoi



Afişare pagină: 2156    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină