Joi, 28. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 22 MAI 2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro

NR. 20.696/20.05.2009
INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 22 MAI 2009, orele 12,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. – PROIECT DE HOTĂRÂREprivind stabilirea duratei dreptului de administrare a Universităţii „Babeş – Bolyai ” Cluj Napoca asupra imobilului „Centrala termică Simeria IV”.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂREprivind transmiterea dreptului de administrare a unui imobil în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂREprivind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4. – DIVERSE

                                                                                                               PRIMAR
                                                                                                      Antal Árpád - András


<< înapoiAfişare pagină: 1655    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină