Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 09 APRILIE 2009

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
       PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro
NR. 13.803/03.04.2009

 
INVITAŢIE

 

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 09 APRILIE 2009, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:1. – PROIECT DE HOTĂRÂREprivind trecerea Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék” Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în subordinea Consiliului Judeţean Covasna şi încheierea unui contract de parteneriat între cele două autorităţi.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Teatrului “Tamási Áron” pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Teatrului “Andrei Mureşanu” pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune” pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Casei de Cultură Municipală pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Direcţiei Poliţia Comunitară pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Căminului “Zathureczky Berta” pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Asociaţiei „Míves”, subvenţionat din bugetul local, pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.
13. – PROIECT DE HOTĂRÂREprivind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.
14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unui teren situat pe str. Gróf Mikó Imre, nr. 7.
Prezintă : Sztakics Éva – Judit, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2009.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
16. – PROIECT DE HOTĂRÂREprivind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor şcolare şi a laboratoarelor la Grupul Şcolar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului onorific "PRO URBE" unor persoane din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András primar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la conferirea post mortem a titlului onorific "PRO URBE".
Prezintă: Antal Árpád-András primar
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii în vederea obţinerii avizului prealabil de oportunitate întocmit în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Mild Zoltán, consilier.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2009.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.
22. – DIVERSE.
    

                                                                                                                                    PRIMAR
                                                                                                                           Antal Árpád - András
     << înapoiAfişare pagină: 9098    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină