Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 30 MARTIE 2009
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.roNR. 11.435/19.03.2009

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 30 MARTIE 2009, orele 12,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Crearea şi amenajarea spaţiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Crearea şi amenajarea spaţiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitarea şi echiparea Cantinei Sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului  „Reabilitarea şi echiparea Cantinei Sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de acest proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajare parcaje subterane şi supraetajate pentru autoturisme din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Amenajare parcaje subterane şi supraetajate pentru autoturisme din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.
 
13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2008.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.
 
14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.
 
15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea comisiei de cenzori şi numirea unui cenzor supleant la S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.
 
16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.
 
17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul de conducere a asocierii înfiinţate cu S.C. COMERŢ ŞI SERVICII „MINERVA” S.R.L. pe baza H.C.L. nr. 68/2007
Prezintă : Sztakics Éva - Judit viceprimar.
 
18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András primar.
 

19. - DIVERSE
                                                                                                                                 PRIMAR

                                                                                                Antal Árpád - András
                                                                                              

 << înapoiAfişare pagină: 9258    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină