Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 27 iunie 2019

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 27 iunie 2019, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului BIOFARM S.R.L.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 24362/15.06.2009 încheiat cu Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. IN1422/10.03.2004 încheiat între Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Billa România SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cesiunii unui contract de concesiune precum și prelungirea unui contract de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de concesiune nr. 8890/2014 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Municipiului Sfântu Gheorghe încheiat cu TEGA S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: „Amenajarea unor terenuri de sport în Cartierul Ciucului”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventii pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Rozelor”, aprobat prin HCL nr. 131/2019.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventii pentru obiectivul de investiții ”Modernizare str. Salcâmilor între str. Stadionului și str. Ghioceilor”, aprobat prin HCL nr. 65/2018.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventii pentru obiectivul de investiții ”Modernizare str. József Attila inclusiv rețele tehnico-edilitare etapa III”, aprobat prin HCL nr. 122/2019.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea str. Sporturilor între str. 1 Decembrie 1918 și str. Nuferilor”, aprobat prin HCL 297/2016.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea spațiilor pietonale din Inima Orașului”, aprobat prin HCL 123/2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, în vederea finanţării premierii cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2017-2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor sportive din bugetul Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
16. - DIVERSE.


                               PENTRU PRIMAR
                                   VICEPRIMAR
                                Toth-Birtan Csaba

                       


 << înapoiAfişare pagină: 816    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină