Duminică, 31. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 30 mai 2019

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 30 mai 2019, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Bisericii Evanghelice Lutherane din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum și al unităților subordonate, pe anul 2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situației juridice al terenului aferent stației de carburanți Lukoil de pe strada Lt. Păiș David.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Lt. Păiș David.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI REKREATÍV S.A Sfântu Gheorghe pe anul 2019.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2019.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HATĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al societății SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului URBAN LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al societății SEPSIIPAR SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind împuternicirea temporară a consilierul local Csatlós László pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților SEPSIIPAR S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanțului contabil al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2018.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2019.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PORIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Contractului de lucrări nr. 266/04.01.2019 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru comercial strada Lunca Oltului” Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe”, str. Dózsa György nr. 32, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirea denumirii unor străzi existente şi în curs de înfiinţare în Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv denumirea unor obiective publice de interes local.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii denumirii Școlii Primare din Chilieni în Școala Primară ”Mánya Béla” Chilieni.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și Statutului Asociației Clubul Sportiv „SEPSI-SIC” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării activităților sportive desfășurate de Clubul Sportiv Școlar Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de obiective pentru managementul Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe pe perioada 2019 – 2024.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe, Asociația Susținătorilor Bibliotecii „Bod Péter”- „Bod Péter” Könyvtártámogató Egyesület şi Biblioteca Județeană „Bod Péter” în vederea instituirii și derulării programului multianual “La drum cu lectură/Könyvkelengye”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația Rromilor ”Amenkha”, în vederea organizării și finanțării Festivalului Amenkha.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
24. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unei Înțelegeri de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna din România şi Ferencváros, Sectorul al IX-lea, Budapesta din Ungaria.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
27. - DIVERSE.


                          PRIMAR
                            Antal Árpád-András
                   

 << înapoiAfişare pagină: 220    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină