Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 10 mai 2019

INVITAŢIE
 

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 10 mai 2019, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe”, Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziție publică de servicii.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ”Construirea unei grădinițe în strada Borvíz, Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ”Construire grădiniță și creșă – Câmpul Frumos”,
aprobat prin HCL nr. 124/2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare strada Vulturilor în Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna”, aprobat prin HCL nr. 4/2015.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor”, aprobat prin HCL nr. 257/2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventii pentru obiectivul de investiții "Reabilitare termică la Liceul de Artă Plugor Sándor din Municipiul Sfantu Gheorghe", aprobat prin HCL nr. 289/2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventii pentru obiectivul de investiții ”Creșterea calitații arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit Gulliver, str. Dealului nr. 24 din Municipiul Sfantu Gheorghe", aprobat prin HCL nr. 290/2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventie pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Váradi József, din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”, aprobat prin HCL nr. 129/2015.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii: ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 293/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea devizulul general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Kökényes, Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 1/2015.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare str. Andrei Şaguna”, aprobat prin HCL nr. 18/2016.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare str. László Ferenc”, aprobat prin HCL nr. 132/2015.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. – DIVERSE.
                     PRIMAR
                    Antal Árpád-András
 << înapoiAfişare pagină: 831    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină