Marţi, 2. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 25 aprilie 2019

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 25 aprilie 2019, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relații internaționale pe anul 2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Parohiei Unitariene Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani în favoarea Parohiei Romano-Catolice V. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 558/11.05.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Cabinetul Medical Independent-Stomatologie Dr. Oltean Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2018.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2019.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L nr. 293/2017 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de finanțare nr. 12680/25.02.2019/78/20.02.2019 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi-SIC.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Casa de Cultură Kónya Ádám în vederea organizării în anul 2019 unor evenimente cu caracter cultural în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării procedurii de contractare a serviciilor sociale furnizate de Complexul Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului onorific „PRO URBE” pe anul 2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
18. - DIVERSE.

 


                                      PRIMAR
                            Antal Árpád-András
 << înapoiAfişare pagină: 815    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină