Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 04 APRILIE 2019                                                                                             INVITAŢIE

    În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 04 aprilie 2019, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
   
    1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
    2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind inițierea instituirii Programului multianual pentru prevenirea inundațiilor și diminuarea efectelor ploilor torențiale pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Bálint Iosif, consilier local.
    3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Federația Română de Orientare în vederea organizării și derulării Campionatului Național de Orientare în Alergare - Sprint Urban etapa I și Cupa Sepsi la Orientare și alergare ediția I.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
    4. – DIVERSE.
   
                                                                                           PENTRU PRIMAR
                                                                                              VICEPRIMAR
                                                                                          Sztakics Éva-Judit

                 
   

 << înapoiAfişare pagină: 831    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină