Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 28 martie 2019

INVITAŢIE

 

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 martie 2019, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:   

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezilierii Contractului de comodat nr. 22817/09.05.2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Agenția Națională Antidrog.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea H.C.L. nr. 360/2018 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de comodat nr. 3879/2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate, precum și concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe pentru extinderea construcției pe terenul alăturat.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 15.723/2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și CHOCO PACK S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirii la plata obligaţiilor fiscale restante, datorate bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, de contribuabilii persoane fizice şi juridice, sub forma eșalonării la plată.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale în vedere stimulării investițiilor și crearea de locuri de muncă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru perioada 2019-2020.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării anuale, revizuirii şi stabilirii chiriilor aferente locuinţelor A.N.L. din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând din data de 01.04.2019.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe și servicii strada Pârâului” Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii și modificării unor Contracte de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului privind reglementarea politicii de parcare în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului ”Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
14. - DIVERSE.
 


                                      PRIMAR
                                       Antal Árpád-András                   

 << înapoiAfişare pagină: 246    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină