Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 25 martie 2019

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 25 martie 2019, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor măsuri în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2019”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 74646/1902/25022/233/2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám”, TEGA S.A și Fundația „Jókainé- Laborfalvi Róza”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Ferencváros.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Amenajarea căii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public, amenajarea trotuarelor și realizarea unor piste pentru bicicliști.”
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale Cartierului Őrkő” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea transportului în comun, prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem de închiriere biciclete (Bike-Sharing)”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții  „Sistem de management al traficului”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții  „Realizarea stației de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: „Realizare terminal transport public urban-judeţean, interjudeţean” din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții  „Amenajare pistă pentru bicicliști pe digul râului Olt, între intersecția pârâului Arcuș cu Drumul Național DN12 și satul Chilieni”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții “Elaborare DALI pentru investiția Pod pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la strada Locotenent Păiş David şi Nicolae Iorga.“
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. - DIVERSE.

                                   

                           PRIMAR
                            Antal Árpád-András << înapoiAfişare pagină: 834    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină