Marţi, 2. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 19 martie 2019

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 19 martie 2019, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modificării H.C.L nr. 53/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe și Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe pentru asigurarea în comun a funcționărtii Bazei Sportive din str. Stadionului nr. 8-10.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii unor imobile situate în Parcul Industrial ”Sepsiipar”, Municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc – Cartierul Ciucului” din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare terenuri de sport Cartierul Ciucului”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare terenuri de sport Câmpul Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. – DIVERSE.
 


                    PENTRU PRIMAR
                    VICEPRIMAR
                    Sztakics Éva-Judit
 << înapoiAfişare pagină: 831    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină