Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 28 februarie 2019

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2019, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2018.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii unor Contracte de locațiune încheiate cu chiriașii spaţiilor aflate în punctele de desfacere situate în zona Gării şi Simeria.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 22759/2018 încheiat cu Asociaţia Clubului Columbofil 14/4 Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 1997/08.04.1994 între cedentul IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A. şi cesionarul SECOND BSC S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor URBAN LOCATO SRL Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea realizării unei investiții noi la hala de producție în Parcul Industrial.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizației anuale a Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe pe semestrul I al anului 2019, către Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 1/15.01.2019 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe str. Izvorului”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 2/22.01.2019 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinaţie din zonă industrială în zonă de locuinţe şi servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gyárfás Jenő.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Acoperire cu prelată tip cort pe structură metalică a două terenuri de tenis de câmp, construire anexă și instalații de iluminat” din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general aprobat prin HCL nr.169/2016 pentru „Reabilitarea clădirii principale, clădire internat şi clădire veche (fosta tipografie „Jókai”) la Colegiul Naţional ”Székely Mikó”, Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unei înțelegeri de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, din România și orașul Balatonszentgyörgy, județul Somogy din Ungaria.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.
14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unei înțelegeri de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, din România și orașul Scorenovaț, Regiunea Voivodina din Republica Serbia.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.
15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2018 privind instituirea programului multianual de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Zsigmond József, consilier local.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
17. - DIVERSE.                             PENTRU PRIMAR
                                VICEPRIMAR
                             Toth-Birtan Csaba


           


 << înapoiAfişare pagină: 840    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină