Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 IANUARIE 2019

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - RAPORT privind activitatea Asociației “Asociația Vadon” pe anul 2018.
Prezintă: Demeter János, director executiv.
2. - RAPORT privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” pe anul 2018.
Prezintă: Ambrus József, director executiv.
3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului provizoriu de investiții pe anul 2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019, la Asociația „Asociația Vadon”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, pe semestrul I al anului 2019.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizației anuale de membru a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația „Orașe Energie România – OER”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2019 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății SEPSIIPAR SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al societății SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului URBAN-LOCATO S.R.L.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a locuinței situate pe str. Lázár Mihály nr. 63, sc. A, ap. 2 Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşei Dumitrescu Ionela-Vasilica.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a locuinței situate pe str. Puskás Tivadar nr. 70, bl. 14, sc. A, ap. 3 Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşului Ruzsa Daniel.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe pentru extinderea construcției pe terenul alăturat, modificarea Contractului de concesiune nr. 14034/2008, precum şi reglementarea situației juridice a unei suprafețe destinate extinderii construcției pe terenuri alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 15485/2014 încheiat cu proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Ciucului.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 567/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
21. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 17/2016 privind aprobarea implementării unui sistem de plată prin SMS a taxei de parcare în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Mikes Kelemen fn.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HCL nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea instituirii unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2019 – 2020.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfășurării de către Liceului de Arte ”Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe a activităților legate de funcționarea cantinei instituției de învățământ.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării serviciului de alimentație pentru copii de la Grădinița cu Program Normal ”Néri Szent Fülöp” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. 401/2018 privind aprobarea finanțării din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe a unui număr de 6,5 posturi în cadrul Centrului Județean de Excelență Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2018 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2018 al Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2018 al Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
32. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și BERTIS S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
33. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și BERTIKRIS S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
34. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și CONSTRUCȚII CONICO S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
35. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Imperial Hotel Management S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
36. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Mezanplas S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
37. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și MODERN HOUSE S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
38. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Sugáskert S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
39. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și Zambelli-Metal S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
40. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic Economic „Berde Áron” Sfântu Gheorghe și Hotel Hostel Park S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2019-2020.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
41. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţii.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
42. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
43. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
44. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
45. - DIVERSE.

 


                    PENTRU PRIMAR
                    VICEPRIMAR
                    Sztakics Éva-Judit

               << înapoiAfişare pagină: 923    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină