Joi, 28. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 DECEMBRIE 2018


INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 decembrie 2018, ora 12,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea acordării burselor de excelenţă pe anul 2018, în cadrul programului “Bursele Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 decembrie 2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 18.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe str. Nicolae Bălcescu nr. 17.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe str. Borvíz nr. 28.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe str. 1 Mai nr. 32.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind supraimpozitarea unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe str. Mikes Kelemen nr. 36.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe a unui număr de 6,5 posturi în cadrul Centrului Județean de Excelență Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirirea prin licitație publică deschisă a imobilului situat în str. Spitalului nr. 11 proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirirea prin licitație publică deschisă a unui imobil situat în str. 1 Mai, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor terenuri situate în str. Ghioceilor și str. Salcâmilor, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii actelor adiţionale la contractele de închiriere a unor spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de spaţiu comercial, care aparţin domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, situate pe str. Gróf Mikó Imre nr. 1.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donaţie a d-lui Petruşan Alexandru – Iosif.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donaţie a numiților Szilágyi Levente-Otto și Szilágyi Andrea-Roxana.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 7.666/2013, privind spaţiul cu destinaţia Cabinet Medical Individual „Dr. Keserű Éva Emese”, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L. pe anul 2018.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea contractului pentru reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri, de pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv reparații la clădirile aflate în domeniul public și privat al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea HCL 218/2015 privind la rectificarea H.C.L. nr. 170/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare iluminat public strada Zefirului din Municipiul Sfantu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea HCL 218/2015 privind la rectificarea H.C.L. nr. 170/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare iluminat public strada Zefirului din Municipiul Sfantu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea HCL 219/2015 privind la rectificarea H.C.L. nr. 171/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare iluminat public strada Luceafărului din Municipiul Sfantu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea programului multianual de interes local pentru susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședința în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viață sănătos și a înleșnirii accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și a creșterii calității vieții.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
26. - DIVERSE.

 

                    PENTRU PRIMAR
                    VICEPRIMAR
                    Toth-Birtan Csaba<< înapoiAfişare pagină: 304    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină