Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 25 OCTOMBRIE 2018


                                                                                   INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 25 octombrie 2018, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
    1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situate pe strada Vânătorilor nr. 43.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
    2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractelor de administrare asupra locuinţelor de serviciu situate în Municipiului Sfântu Gheorghe, str. Ţigaretei nr. 75.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
    3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în Municipiul Sfântu Gheorghe în favoarea Parohiei Reformată Sfântu Gheorghe III.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
    4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirirea prin licitație publică deschisă a unor spații situate în Piaţa Liberăţii nr.7, clădirea „Casa cu Arcade”, proprietate publică a Municipiului Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTARÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților a SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru numirea administratorului la SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
    6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general, aprobat prin HCL nr. 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
    7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe pe strada Libertăţii nr. 11A, respectiv Kriza János nr. 1.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
    8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 51.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
    9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 9/17.10.2018 pentru Planul Urbanistic Zonal „Zona Őrkő”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
    10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi aparținând domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
    11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: preşedinte de şedinţă.
    13. - DIVERSE.
                    PRIMAR
                    Antal Árpád-András

 << înapoiAfişare pagină: 880    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină