Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 SEPTEMBRIE 2018


INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2018, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situate pe strada Vânătorilor nr. 25.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situate pe strada Vânătorilor nr. 45.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situate pe strada Vânătorilor nr. 51.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Ruţă Radu - Cătălin, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Pál Albert, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Olaru Adrian – Ionuţ, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Décsei Kinga, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Deák Szabolcs, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Ciorici Daniela - Valentina, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Ciorici Alexandru, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Avăndănii Anca – Nicoleta, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Contract de comodat între Municipiului Sfântu Gheorghe și Muzeul Național Secuiesc.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturat.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 3/2014 privind aprobarea preţurilor locale pentru producerea şi distribuţia energiei termice pe bază de gaze naturale pentru Municipiul Sfântu Gheorghe, de către URBAN-LOCATO S.R.L, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
 Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările si completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 8/03.09.2018 pentru Planul Urbanistic Zonal „Zonă locuințe”, str. Jókai Mór, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comerț și servicii industriale”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor aprobați prin HCL 297/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea str. Sporturilor între str. 1 Decembrie 1918 și str. Nuferilor”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Procedurii privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru “Incubatorul de afaceri Sfantul Gheorghe, Covasna, cu portfoliu mixt” prin fondator Covimm Consulting SRL, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 169/2018.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2018-2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
23. - ROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociaţia Pedagogilor Români din Judeţul Covasna pentru premierea cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2017-2018.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la schimbarea denumirii Direcţiei de Asistenţă Comunitară în Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe și modificarea organigramei, respectiv a statului de funcții.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
26. - DIVERSE.

 


                    PENTRU PRIMAR
                    VICEPRIMAR
                    Sztakics Éva-Judit


 << înapoiAfişare pagină: 359    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină