Duminică, 31. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 20 SEPTEMBRIE 2018


INVITAŢIE

 


    În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 20 septembrie 2018, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe, Lot 2”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Ruţă Radu - Cătălin, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Pál Albert, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Olaru Adrian – Ionuţ, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Décsei Kinga, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Deák Szabolcs, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Ciorici Daniela - Valentina, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Ciorici Alexandru, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Avăndănii Anca – Nicoleta, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. – DIVERSE.                        PRIMAR
                        Antal Árpád-András

       

 << înapoiAfişare pagină: 285    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină