Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 IULIE 2018


INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 iulie 2018, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirirea prin licitaţie publică deschisă cu oferte în plicuri sigilate, a trei terenuri situate în str. Borvíz.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cesiunea Contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat cu I.I. MESAROS DAN.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 322/2017 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică la Liceul de Artă Plugor Sándor din Municipiul Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 292/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii  pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale şi reabilitare termică-Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Internat şi Sala Festivităţi”, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 326/2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică Colegiul Național Mihai Viteazul - Internat și Sală Festivități” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe și Poliția Municipiului Sfântu Gheorghe cu privire la aplicarea legii privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării definitive a destinaţiei clădirii Grădiniței cu Program Normal nr. 7 Sfântu Gheorghe, situată pe strada Orbán Balázs, nr. 4, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de obiective pentru managementul Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, în vederea finanţării premierii cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2016-2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Opera Maghiară de Stat în vederea organizării în Municipiul Sfântu Gheorghe a premierei spectacolului în aer liber ”Poțiunea iubirii” de Donizetti.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unor reguli de circulație rutieră în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Inițiativă cetățenească: Bokor-Tóth Zoltán.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
15. – DIVERSE.
 


                    PENTRU PRIMAR
                    VICEPRIMAR
                    Toth-Birtan Csaba << înapoiAfişare pagină: 368    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină