Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 06 IULIE 2018

INVITAŢIE


    În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 06 iulie 2018, ora 13,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru rectificarea HCL 120/2018 privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”, cu modificările şi completările ulterioare
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivele de investiții “Refuncţionalizarea clădirii C2-sală de sport şi finalizarea construcţiei anexate sălii de sport” aparținătoare Şcolii Gimnaziale Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 323/2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit ”Gulliver”, str. Dealului nr. 24” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 322/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică la Liceul de Artă ”Plugor Sándor” din Municipiul Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe II – strada Pădurii” Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unor reguli de circulație rutieră în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Inițiativă cetățenească: Bokor-Tóth Zoltán.
8. – DIVERSE.
 


                PENTRU PRIMAR
                VICEPRIMAR
                Toth-Birtan Csaba
 << înapoiAfişare pagină: 1059    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină