Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 IUNIE 2018

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 iunie 2018, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL 96/2018 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale pe anul 2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani pentru Parohia Reformată I. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării către Asociația “Asociaţia Vadon” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe, pe semestrul II al anului 2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 iulie 2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Spitalului nr. 11.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind întabularea în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe a străzii Málik József.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirirea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unor imobile proprietate privată al municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Fabricii nr. 41.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Cetății.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Tutunului nr. 10.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unui teren situat în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, cu suprafaţă de 5800 mp, proprietatea numitului Saláta Emil –Adrian.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două spaţii cu destinaţia de cabinet medical situate în imobilul din str. Vasile Godiş nr. 3.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui apartament situat în str. Gödri Ferenc nr. 4 în favoarea Filialei din Sfântu Gheorghe a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirirea prin licitaţie publică deschisă, a unor spații situate în imobilul proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 18, sc. O, parter.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a unui imobil situat în Coşeni şi transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia în favoarea DGASPC Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cesionarea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea proiectului de contract aprobat prin HCL nr. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Gecző Barna, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Extindere spaţii de producţie, depozitare şi anexe la Dunapack-Rambox Prodimpex S.R.L., Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe II – strada Pădurii” Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar .
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării devizului general al obiectivului de investiţii: „Construire casa mortuară la Coșeni” judeţul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – Programul rabla 2018, în vederea achiziţionării unui autoturism.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de cofinanțare nr. 29197/15.05.2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea unei persoane care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
 30. – DIVERSE.

         

           PRIMAR
                    Antal Árpád-András << înapoiAfişare pagină: 1018    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină