Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 MAI 2018

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 31 mai 2018, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2018.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani pentru Biserica Evanghelică Lutherană Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani pentru Parohia Ortodoxă Sfântu Gheorghe IV.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui ajutor ad-hoc de minimis pentru “INCUBATORUL DE AFACERI SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA” prin fondator Covimm Consulting S.R.L.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice al imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în str. Cetăţii nr. 30 din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea actelor adiţionale la Contractele de locaţiune cesionate de la TEGA S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, Protopopiatul Ortodox Român Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat, modificarea unui contract de concesiune pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat, respectiv prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafețe destinate extinderii construcţiei pe terenul alăturat.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Zorilor nr. 24-26.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea bilanțului contabil al societății pe anul 2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru numirea administratorului SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al MULTI-TRANS S.A. pe anul 2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea bilanţului contabil al societății pe anul 2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reactualizarea tabelului nominal curpinzând ordinea de prioritate pe anul 2018, în vederea atribuirii apartamentelor disponibile, construite din fondul locativ de stat.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Amenajări sportive și parcaje Sfântu Gheorghe Zona Nord”.
Prezintă: Antal Arpád-András, primar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 7/15.05.2018 pentru Planul Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială și servicii” Câmpul Frumos, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale al managementului Teatrului "Tamási Áron" Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării definitive a destinaţiei clădirii Grădiniței cu Program Normal nr. 7 Sfântu Gheorghe, situată pe strada Orbán Balázs, nr. 4, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
22. – DIVERSE.
                   

             PRIMAR
                    Antal Árpád-András

 << înapoiAfişare pagină: 970    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină