Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 17 MAI 2018

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 17 mai 2018, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice al unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, sat Coșeni.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice al unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea revocării dreptului de folosință gratuită al Companiei Națională de Investiții – C.N.I. S.A. București asupra unui teren situat în incinta Liceului Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la realizarea proiectului internaţional „CLEVER Cities - Proiectarea participativă a soluțiilor ecologice ajustate la nivel local pentru regenerare cu valoare adăugată, inclusivă din punct de vedere social în orașe”, finanţat în baza programului de cercetare şi inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. – DIVERSE.


                PENTRU PRIMAR
                     VICEPRIMAR
                Sztakics Éva-Judit

 << înapoiAfişare pagină: 319    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină