Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 APRILIE 2018

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2018, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - RAPORT privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” pe anul 2017.
Prezintă: Ambrus József, director executiv.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani pentru Parohia Romano Catolică ”Szent Gellért” Sfântu Gheorghe II.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani pentru Biserica Evanghelică Lutherană din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local.
 Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a bunului imobil situat pe str. Lăcrămioarei, nr. 4, bl. 9, sc. D, et. 1, ap. 9, Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşului Rențea Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea publică al municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe al imobilului situat pe B-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 15.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea constucţiei pe terenul alăturat, prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenurile alăturate, respectiv cesionarea fără licitaţie publică a contractului de concesiune asupra unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe pe Piața Libertății f.n.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 6/29.03.2018 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuințe”, Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de asociere nr. 1410/10.03.2004, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația Composesoratelor Murgo.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 243/2016 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Asociaţia Vadon” în vederea organizării Galopiadei Secuieşti.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Ansamblul de Dansuri “Trei Scaune” din Sfântu Gheorghe în vederea finanţării și organizării evenimentului „Întâlnirea muzicii și dansului popular”, ed. a XXX-a.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
16. – DIVERSE.
 


                    PRIMAR
                    Antal Árpád-András


 << înapoiAfişare pagină: 962    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină