Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 08 MARTIE 2018

INVITAŢIE
 


    În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 8 martie 2018, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinirii bisericilor creștine din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2018.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația Creștină ”Bunul Sămăritean” cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe pentru organizarea Zilei Mondiale a Persoanelor cu sindrom Down.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea Programului multianual de acordare a burselor pentru susţinerea studenţilor din anii terminali.
Prezintă: Zsigmond József, consilier local.
5. – DIVERSE.
   
             

            PRIMAR
                Antal Árpád-András


 << înapoiAfişare pagină: 944    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină