Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 FEBRUARIE 2018


INVITAŢIE

 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2018 (miercuri), ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în localitatea Coşeni.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirirea prin licitație publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unor construcții proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Fabricii nr. 41.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de concesiune ale unor terenuri aferente construcțiilor cu destinație de garaj, care expiră în data de 01.03.2018.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cesiunea unui contract de concesiune încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Dămoc Victor.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Dealului fn.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Gödri Ferenc.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2018.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2018.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind împuternicirea temporară a consilierului local Miklós Zoltán pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor TEGA S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea H.C.L 388/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reglementarea zonei – Zonă rezidenţială” Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Jókai Mór, nr. 9B.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ – Simeria Vest-Subzona 6”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/13.02.2018 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din zonă industrială în zonă de locuințe și servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gyárfás Jenő.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: „Modernizare str. Salcâmilor între str. Stadionului și str. Ghioceilor”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, pentru obiectivul de investiţii „Amenajări exterioare, sistematizare verticală şi asigurarea utilităţilor la sala de sport, Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 384/2010 privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezină: Antal Árpád-András, primar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea unui concurs de idei pentru amenajarea lacului de agrement din zona Cartierului Gării.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării de către Ocolul Silvic Privat Hatod a lucrărilor de reparații la drumul forestier Nadaș, FE014, din fondul de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezină: Antal Árpád-András, primar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de vânzare a masei lemnoase către populație și încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Ocolul Silvic Hatod S.R.L. pentru vânzarea fără licitație și fără negociere a masei lemnoase către populație.
Prezină: Antal Árpád-András, primar.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activități nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în municipiul Sfântu Gheorghe “Sfântu Gheorghe Sprijină Sportul”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
25. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Liceul de Artă ”Plugor Sándor” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
26. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Colegiul Reformat din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
27. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Tineret “ECOU” în vederea finanţării şi organizării evenimentului “City of Debate 1.2”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de circulație a Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
30. – DIVERSE.
    


                    PENTRU PRIMAR
                    VICEPRIMAR
                    Sztakics Éva-Judit

                   

 << înapoiAfişare pagină: 431    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină