Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 13 FEBRUARIE 2018

INVITAŢIE
 


    În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 13 februarie 2018, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2018.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea Contractului de concesiune nr. 31163/2013 încheiat cu Masterplast România S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 17/2016 privind aprobarea implementării unui sistem de plată prin SMS a taxei de parcare în municipiul Sfântu Gheorghe
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit “Napsugár” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale “Ady Endre” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. 106/2014 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului PRO URBE.
Prezintă: Pârvan Rodica, consilier local.
6. – DIVERSE. 


                        PENTRU PRIMAR
                         VICEPRIMAR
                        Sztakics Éva-Judit<< înapoiAfişare pagină: 392    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină