Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 21 DECEMBRIE 2017

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării burselor de excelență pe anul 2017, în cadrul programului „Bursele Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la Contractul de administrare nr. 55115/20.09.2016 încheiat cu Casa de Cultură ”Kónya Ádám”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 212/11.01.2007 încheiat cu Bálint Gyula Intreprindere individuală pentru terenul situat în Şugaş Băi.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinație de spațiu comercial, care aparțin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, situate pe str. Gróf Mikó Imre nr. 1.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare acces rutier la sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri” Municipiul Sfântu Gheorghe-Comuna Arcuş.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Dealului fn.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 7/13.12.2017 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe II – str. Pădurii” Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L nr. 294/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică la şcoala Gimnazială „Nicolae Colan” din Municipiul Sfântu Gheorghe”, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru aprobarea modificării Contractului de delegare nr. 23/2009.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru rectificarea H.C.L. 388/2017 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate cu solicitanții care au depus cereri pentru locuințe sociale în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Casa de Cultură Kónya Ádám în vederea organizării în anul 2018 a unor evenimente cu caracter cultural în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea Programului pentru sprijinirea funcționării serviciilor sociale dezvoltate de organizații neguvernamentale la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, în anul 2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 162/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
16. – DIVERSE.


                        PRIMAR
                        Antal Árpád-András

 << înapoiAfişare pagină: 431    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină