Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 15 DECEMBRIE 2017

INVITAŢIE

 


    În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2017, ora 10,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la 30.11.2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 18.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 17.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe, în asociere cu SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe la constituirea SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea SEPSIIPAR S.R.L. în asociere cu Municipiul Sfântu Gheorghe, la constituirea SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 293/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura Grădinița cu Program Prelungit „Árvácska”, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. – DIVERSE.
   
                PRIMAR
                Antal Árpád-András<< înapoiAfişare pagină: 407    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină