Marţi, 22. octombrie 2019
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 04 DECEMBRIE 2017

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 04 decembrie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
 Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului rețelei școlare preuniversitare de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2018 – 2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de parteneriat nr. 73.677/22.12.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația de promovare a sănătății mintale „Esély” Lelki Egészségvedő Egyesület.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 294/2017 - privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică la şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 292/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Cresterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică – Colegiul Național “Mihai Viteazul” – Internat și Sala Festivități”
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 290/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădiniţa cu program prelungit ”Gulliver”, str. Dealului nr. 24” din Municipiul Sfântu Gheorghe”
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE rectificarea HCL nr. 379/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 47/1999 privind inființarea şi funcționarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
9. – DIVERSE.

 


                                                                                         PENTRU PRIMAR
                                                                                                                   VICEPRIMAR
                                                                                                             Sztakics Éva-Judit


 << înapoiAfişare pagină: 356    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină