Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 23 NOIEMBRIE 2017


INVITAŢIE

 

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 23 noiembrie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitație publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate a unei case de lemn cu teren, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Șugaș Băi.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii unui drept de trecere pentru utilităţi asupra unui teren situat în str. Lt. Păiş David, în favoarea AMALIA IMPORT-EXPORT SRL Sfântu Gheorghe şi Német Albert.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării suprafeţei terenului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Oltului nr. 19.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 52716/2017 cu Telekom Romania Communications S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de concesiune aferente construcțiilor cu destinație de garaj, care expiră la data de 31.12.2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 560/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie dr. Șerban Felicia, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Vasile Goldiş, nr. 3.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 568/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie dr. Korda Elena, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Kós Károly nr. 78.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe și Sepsi Rekreatív S.A. în vederea amplasării și asigurării funcționării unui patinoar artificial pe raza municipiului Sfântu Gheorghe și a refacerii terenului aferent pârtiilor de schi din Șugaș Băi, deteriorate din cauza inundațiilor.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. 264/2015 privind desemnarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Comisia de selecţie a beneficiarilor locuinţelor de serviciu în baza contractului-cadru de asociere, aprobat prin H.C.L. nr. 120/2013.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata cotizației anuale de membru a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația „Orașe Energie România – OER”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adițional la Contractul de asociere nr. 8206/15.02.2017, încheiat cu Municipiul Sfântu Gheorghe și Tega S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier din produse principale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația de Dezvoltare Locală și Culturală din Târgu Secuiesc pentru organizarea festivității dedicate Zilei de 1 Decembrie-Ziua Națională a României.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L nr. 23/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Comunitară, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 267/2016 privind stabilirea programului de audienţe al consilierilor locali ai municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
22. – DIVERSE.                        PRIMAR
                        Antal Árpád-András

       

 << înapoiAfişare pagină: 1028    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină