Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 OCTOMBRIE 2017

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind la aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.10.2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unor terenuri situate în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, cu suprafaţă totală de 10.000 mp, proprietatea numiților Varga Iosif și Csortán Károly.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adiţional la Convenţia de Asociere nr. 29311/20169 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi Fundaţia „Sera Romania”, în vederea înfiinţării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui drept de trecere pentru utilități asupra unor terenuri situate în Bulevardul Gen. Grigore Bălan, în favoarea Compact S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Strada Arcuşului – D.N. 12, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la contractul de comodat nr. 40839/2014 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Universitatea Sapientia cu sediul în municipiul Cluj Napoca.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 87/2017 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării către Asociația ”GAL Sepsi” a cotizației municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rezilierea Contractului de parteneriat nr. 25579/05.05.2017, aprobat prin H.C.L. nr. 147/2017 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe și Modern House S.R.L. în sediul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.
Prezintă: Sztakics Éva-judit, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și Bertikris S.R.L. în sediul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.
Prezintă: Sztakics Éva-judit, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-judit, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe.
 Prezintă: Sztakics Éva-judit, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
19. – DIVERSE.

 


                        PRIMAR
                        Antal Árpád-András                 
 


 << înapoiAfişare pagină: 1084    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină