Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 SEPTEMBRIE 2017


INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 septembrie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Váradi József, nr. 39.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Borvíz, nr. 28.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada 1 Mai, nr. 32.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Mikes Kelemen, nr. 36.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea supraimpozitării unei clădiri neîngrijite, situată în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, pe strada Voican, nr. 31.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului ”Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului „Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe începând cu 1 septembrie 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
 10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe precum și al instituțiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2018
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unui teren situat în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, cu suprafaţă de 5800 mp, proprietatea numitului Varga Csaba.
 Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în str. Libertăţii din municipiul Sfântu Gheorghe
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei H.C.L. nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Bálint Iosif, consilier local.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de utilizare a zonei drumului național nr. 86/29.09.2017, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de administrare nr. 16738/04.04.2013 încheiat cu Școala Gimnazială ”Gödri Ferenc”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de administrare nr. 46.376/21.08.2015 încheiat cu Liceul Teoretic ”Székely Mikó”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Multianual privind Creşterea Calităţii Structural-Ambientale a Clădirilor din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale și reabilitare termică Liceul Teoretic “Mikes Kelemen Corp B din municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădiniţa cu program prelungit ”Gulliver”, structura Grădinița cu program normal nr. 5, str. Kós Károly nr. 78 din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică la Școala Gimnazială ”Nicolae Colan”din Municipiul Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică la Liceul de Artă ”Plugor Sándor” din Municipiul Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu program prelungit ”Gulliver”, str. Dealului nr. 24” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială “Gödri Ferenc” structură GPP “Árvácska” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural -ambientale și reabilitare termică Școala Gimnazială ”Váradi József” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică - Colegiul Național "Mihai Viteazul" - Internat și Sală Festivități” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică clădire-Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Corp B” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ "Berde Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád - András, viceprimar.
32. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice,și a prețului materialului lemnos ce se va valorifica persoanelor fizice din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád - András, primar.
33. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. 370/2016 privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice, a prețului materialului lemnos ce se va valorifica persoanelor fizice și a valorii lucrărilor silvice necesare a se executa în anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád - András, primar.
34. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
35. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Rromilor Amenkha în vederea organizării evenimentului ”Conferința Rromilor”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
36. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea Programului ”Inițiere în sport” și încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Királypingvinek pentru organizarea și desfășurarea programului.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
37. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
38. – DIVERSE.

 


                        PENTRU PRIMAR
                        VICEPRIMAR
                        Sztakics Éva-Judit

 << înapoiAfişare pagină: 608    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină