Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 21 SEPTEMBRIE 2017

INVITAŢIE
 


    În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 21 septembrie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă al imobilului „Hotel Bodoc” situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale şi reabilitare termică – Şcoala Gimnazială ”Váradi József” din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică la Liceul de Artă ,,Plugor Sándor” din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădiniţa cu program prelungit ”Gulliver”, str. Dealului nr. 24” din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ “Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Cresterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică – Colegiul Național “Mihai Viteazul” – Internat și Sala Festivități”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Cresterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială „Gödri Ferenc” structura Grădinița cu program prelungit ”Árvácska” str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfantu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică la Școala Gimnazială ”Nicolae Colan” Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la înfiinţarea Asociaţiei Grup de Acţiune Locală SEPSI.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfășurării de către Colegiul Național „Székely Mikó” Sfântu Gheorghe a activităților legate de cantina instituției de învățământ.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de parteneriat nr. 64742/2016, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea finanțării și implementării în comun a programului „Școală după școală”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2017-2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 302/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calitaţii educaţionale în unitățile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
15. – DIVERSE.


   
                        PRIMAR
                        Antal Árpád-András

                   
 << înapoiAfişare pagină: 1043    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină