Duminică, 20. octombrie 2019
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 15 SEPTEMBRIE 2017


INVITAŢIE


    În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 15 septembrie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general aprobat prin H.C.L nr. 130/2015 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Tineretului”, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general aprobat prin H.C.L nr. 199/2010 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Kós Károly, Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația Sepsi Bike, în vederea derulării programului ”Săptămâna Europeană a Mobilității – Cycle to Work Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. – DIVERSE.


                        PRIMAR
                        Antal Árpád-András<< înapoiAfişare pagină: 288    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină