Marţi, 2. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 AUGUST 2017

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 31 august 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani pentru Parohia Ortodoxă Sfântu Gheorghe IV.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 august 2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stoparea ajutorului de minimis aprobat în baza H.C.L. 309/2014 pentru BERTIS S.R.L.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Amenajări și reparații exterioare la sediul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna, situat în str. Dózsa György, nr. 14, municipiul Sfântu Gheorghe.”
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Biblioteca Județeană ”Bod Péter” în vederea instituirii și derulării programului multianual ”La drum cu lectura/Könyvkelengye”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Uniunea Cadrelor Didactice Maghiari din România în vederea finanţării premierii cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2015-2016
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Centrul de Artă din Transilvania în vederea realizării expoziţiilor de artă plastică şi cataloagelor aferente.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului “Zathureczky Berta” pe anul 2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
11. – DIVERSE.
 


                        PENTRU PRIMAR
                        VICEPRIMAR
                        Sztakics Éva-Judit

                   
 << înapoiAfişare pagină: 1038    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină