Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 29 AUGUST 2017


INVITAŢIE


    În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 29 august 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Sfântu Gheorghe pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Oltului nr. 2, fosta clădire ”Romtelecom”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a unor imobile domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, situate în strada Muncitorilor nr. 2.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea regimului juridic a Blocului de locuinţe ANL – S+P+3E, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul Grigore Bălan nr. 73-75, Bl. A1-A9.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii actelor adiționale la Contractul cadru nr. 49.592/01.10.2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe,
Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat, prin Oficiul Teritorial pentru IMM și cooperație Brașov și Covimm Consulting S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov în domeniul public al muncipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 579/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiş David, nr. 3, Bl. 53.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractelor de concesiune aferente construcţiilor cu destinaţie de garaj, care expiră în anul 2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării către Asociația „Asociația Vadon” a cotizației municipiului Sfântu Gheorghe, pe semestrul II al anului 2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea cotizației municipiului Sfântu Gheorghe la Asociația „Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe semestrul II al anului 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general aprobat prin H.C.L nr. 131/2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Înfrățirii”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
14. – DIVERSE.


                        PENTRU PRIMAR
                        VICEPRIMAR
                        Sztakics Éva-Judit

                   
 << înapoiAfişare pagină: 966    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină