Sâmbătă, 6. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 IULIE 2017


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la 30.06.2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.07.2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosință gratuită a unei porțiuni de teren din pășunea ”BĂTRÂNU”, domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea regimului juridic a Blocului de locuințe ANL – S+P+4E+M, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului nr. 20 bl. 3S.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziționarea unui teren în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, proprietatea numitei Hirni Éva Ibolya.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Kriza János nr. 1.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activității de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 4/13.07.2017 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă rezidenţială”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit “Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale “Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit “Napsugár” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale “Ady Endre” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Municipiului Sfantu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
18. – DIVERSE.                        PRIMAR
                        Antal Árpád-András

               

 << înapoiAfişare pagină: 1161    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină