Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 IULIE 2017                                                                                          INVITAŢIE

    În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 10 iulie 2017, ora 12,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:   
    1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului unui consilier local.
    Prezintă: Ambrus Zsombor, consilier local.   
    2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.   
    3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizației anuale a Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Aquacov”.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.   
    4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziționarea unui teren în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, proprietatea numitei Hirni Éva Ibolya.
    Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.   
    5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitație publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unei casă de lemn cu teren, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în Șugaș Băi.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
    6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.    
    7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.   
    8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu existent în imobilul proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str.1 Decembrie 1918, bl. 18, sc. O, parter.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
    9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Kriza János nr. 1.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.   
    10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.   
    11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația “Uniunea Tinerilor Catolici Micii Apostoli – Kis Apostolok”, în vederea finanțării și organizării programului “Săptămâna de evanghelizare” pentru copiii din Sfântu Gheorghe, indiferent de apartenența religioasă.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
    12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale.
    Prezintă: Antal Árpád-András, primar.   
    13. – DIVERSE.
 

                                                                                           PENTRU PRIMAR
                                                                                              VICEPRIMAR
                                                                                         Sztakics Éva-Judit

                      << înapoiAfişare pagină: 955    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină