Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 IUNIE 2017


INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 iunie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnei Koréh Enikő Zsuzsanna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului unui consilier local.
Prezintă: Debreczeni László, consilier local.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
 4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata cotizației anuale de membru a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația ”Orașe Energie România-OER”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind angajamentul municipiului Sfântu Gheorghe pentru asigurarea fondurilor necesare realizării investiției ”Manej acoperit pentru cai de la Benedekmező”, de către Asociația ”Asociația Vadon”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.06.2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziționarea unui teren în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, proprietatea numitei Hirni Éva Ibolya.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitație publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unei casă de lemn cu teren, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în Șugaș Băi.
 Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a unor terenuri situate în str. Kökényes din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu existent în imobilul proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str.1 Decembrie 1918, bl. 18, sc. O, parter.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Kriza János nr. 1.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 2/24.05.2017 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe str. Jókai Mór” Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Strada Pârâului" Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parţială P.U.Z. Ciucului Grădină”, str. Ferencváros – str. Toroczkai Wigand Ede, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 98/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Antemăsurătorii lucrărilor silvice, aprobate prin H.C.L. nr. 370/2016 și defalcarea valorilor lucrărilor silvice din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, necesare a se executa în anul 2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. 180/2016 privind încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Clubului Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile de concurs ale instituțiilor de învățământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
23. – DIVERSE.


                        PENTRU PRIMAR
                        VICEPRIMAR
                        Toth-Birtan Csaba

                   


 << înapoiAfişare pagină: 488    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină