Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE la ședința extraordinara din 14 iunie 2017


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 14 iunie 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului de integrare socio-economică şi de combatere a sărăciei în comunitatea marginalizată rromă din Cartierul Ciucului, Municipiul Sfântu Gheorghe și aprobarea Acordului de parteneriat ce se va încheia cu partenerii selectați în vederea depunerii în comun a cererii de finanțare în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, apel de proiecte POCU/138/4/1.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
3. – DIVERSE.

 


                PENTRU PRIMAR
                VICEPRIMAR
                Toth-Birtan Csaba

 << înapoiAfişare pagină: 1013    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină