Joi, 28. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 MAI 2017

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 25 mai 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani pentru Biserica Evanghelică Lutherană din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate din Municipiul Sfântu Gheorghe IV pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sprijinirea dotării unităților de învățământ preuniversitar de stat cu table interactive.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier local.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziționarea unui teren situat în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, proprietatea numitului Dabija Silviu-Cosmin.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitație publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Podului nr. 1.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în str. Lázár Mihály nr. 3, către numiții Nagy Zsolt, Nagy Krisztina, Nagy Ștefan și Nagy Iudita.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile situate în str. Stadionului nr. 22 și nr. 24 în favoarea Direcției de Asistență Comuniatră din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a imobilului proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Gábor Áron, nr. 18.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 575/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege, nr. 19.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe pentru extinderea construcției pe terenul alăturat, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafețe destinate extinderii construcțiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică al acestuia şi în administrarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară a unor imobile situate pe str. Lunca Oltului, nr. 9-11, 13-15.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractelor de concesiune aferente construcțiilor cu destinație de garaj, care expiră în data de 01.06.2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Contractului de mandat nr. 52.236/2016 încheiat cu reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI REKREATÍV S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Contractului de mandat nr. 52.235/2016 încheiat cu reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor MULTI-TRANS S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Contractului de mandat nr. 52.238/2016 încheiat cu reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSIIPAR S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Contractului de mandat nr. 52.237/2016 încheiat cu reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor URBAN-LOCATO S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Contractului de administrare nr. 52.524/06.09.2016 privind transmiterea în administrarea SEPSIIPAR S.R.L. a Parcului Industrial din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la aprobarea bilanțului contabil pe anul 2016.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al MULTI-TRANS S.A. pe anul 2016.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a Blocului de locuinţe ANL - S+P+3E, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Lalelei nr. 3, Bl. 4T, 5T, 6T, Sc. A, B, C.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice Blocului de locuinţe ANL - S+P+4E+M, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Stadionului nr. 18, Bl. 2S.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Parc Industrial Mixt Câmpul Frumos II” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici precum și a cofinanțării investiției ”Extindere RED zona Cartier Rezidențial str. Borvíz” municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea fuziunii prin absorbţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfantu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării activităţilor sportive a Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația ”Natura Schola” în vederea organizării evenimentului „Parada de talente”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna în vederea organizării „Galopiadei Secuiești”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
32. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii unui drept de superficie asupra terenului situat în Benedekmező, proprietatea privată al municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Asociației ”Asociația Vadon”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
33. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de obiective pentru managementul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe pe perioada 2017 – 2020.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
34. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului de distanță maximal pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
35. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcționării Complexului ”Zathureczky Berta” pe anul 2017.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
36. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
37. – DIVERSE.
                         PRIMAR
                        Antal Árpád-András


       

 << înapoiAfişare pagină: 659    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină