Marţi, 2. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE la ședința extraordinara din 05 mai 2017


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 05 mai 2017, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum și al unităților subordonate, pe anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe colective –Fortuna Park” str. Oltului, nr.74, Municipiul Sfântu Ghorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 558/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de stomatologie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş, nr. 3.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe pentru extinderea construcției pe terenul alăturat, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafețe destinate extinderii construcțiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării prin casare a unui imobil situat pe str. Podețului nr. 14.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. 82/2017 privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Libertăţii nr. 1.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – Programul rabla 2017, în vederea achiziţionării unui autoturism.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
8. – DIVERSE.
 

 


                PRIMAR
                Antal Árpád – András

 << înapoiAfişare pagină: 1172    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină